Ontzilting en waterwinning

Zoals in veel droge landen en eilanden met waterstress, is drinkwater op de Sint Eustatius (Nederlandse Antillen) voornamelijk afkomstig van regenwater dat in reservoirs is opgeslagen. Deze wijze van watervoorziening kan problemen opleveren voor de volksgezondheid en de hygiëne. Bovendien ontstaan watertekorten in tijden van droogte.

De regering van Sint Eustatius wil een einde maken aan haar afhankelijkheid van de aankoop van drinkwater van particuliere bedrijven, aangezien er een openbaar systeem voor de productie en distributie van drinkwater met ontzilting van zeewater is ontworpen, in gebruik genomen en gebouwd. In samenwerking met onze partner heeft Witteveen+Bos de voorbereidingen voor het project verzorgd door functionele specificaties en aanbestedingsdocumenten te verstrekken voor de implementatie en het onderhoud van een complete installatie en een opslag- en distributiesysteem voor de productie van drinkwater voor de ontzilting van omgekeerde osmose (RO). We traden op als consultant bij het build-own-operate-transfer (BOOT)-contract en begeleidden het aanbestedingsproces.

Onze betrokkenheid bij ontziltingsprojecten voor drinkwaterproductie varieert van masterplanning, haalbaarheidsstudies en ontwerp tot het opstellen van aanbestedingsdocumenten en inbedrijfstelling in vele droge landen over de hele wereld, waaronder Mauritanië en Mali. Ontzilting maakt deel uit van onze kerncompetentie in procesontwerp en -engineering, terwijl de meeste van onze afvalwaterzuiveringsprojecten ontzilting omvatten, vaak op basis van RO.
 

Deel deze pagina