Ontwikkeling zonne-eiland in spaarbekken Evides Rotterdam

Floating Solar heeft een methode ontwikkeld waarmee op een efficiënte wijze zonne-energie kan worden opgewekt. Door middel van het plaatsen van zonnepanelen op een drijvende constructie, kan de gebruiker de constructie draaien zodat deze altijd optimaal in de zon ligt.  Na een pilotstudie op de Slufter, is het eerste grootschalige drijvende zonnepark aangelegd in het spaarbekken van Evides in Rotterdam. Witteveen+Bos is gevraagd een analyse van hydraulische en windbelasting te maken die werken op de drijvende zonneconstructie en om vervolgens een verankeringsplan op te stellen. De maatgevende belastingcombinatie heeft geleid tot het ontwerp van een verankeringsplan van het zonne-eiland.

De constructie is ontworpen op een levensduur van 25 jaar en zal Evides voorzien van duurzame zonne-energie. De uitdaging voor Witteveen+Bos was het ontwerpen en berekenen van een verankeringsconstructie voor het zonne-eiland dat zowel door wind- als golven wordt belast. Mede door het innovatieve karakter van het zonne-eiland, zijn er geen genormaliseerde regels of ontwerprichtlijnen voor dergelijke constructies. Daarom is een combinatie gezocht van kennis uit wetenschappelijke literatuur en bouwkundige normen om de impact van golven en wind in te schatten en zo een ankerplan te ontwerpen. Voor de analyse van golf- en windbelasting is lokale meteorologische data bestudeerd op basis van extreme waarde analyses. Voor het ontwerp van de verankering zijn onder andere lokale sonderingen bestudeerd.

Technical Due Diligence

In de slotfase van het project is een Technical Due Diligence uitgevoerd voor de globale constructie en een naastgelegen zonnepark op land. Deze analyse focuste op constructieve, elektrotechnische en functionele eigenschappen van het drijvende zonne-eiland.

In het verleden heeft Witteveen+Bos vaker samengewerkt met Floating Solar aan diverse projecten waarin drijvende zonneparken zijn ontworpen. Enkele voorbeelden zijn het zonnepark voor PWN Andijk en PWN Hoofddorp. Beide zonneparken zullen PWN in Noord-Holland voorzien van duurzame energie.

Er bestaan geen gestandardiseerde methodes voor het bepalen van golf- en windbelasting op drijvende zonneparken. Deze toepassing is relatief nieuw en de combinatie van constructieve, hydrodynamische, geotechnische en elektrotechnische aspecten is uniek. De roterende eigenschap van het eiland vormde een uitdaging voor het opstellen van het verankeringsplan doordat de posities van deze palen op een taktische manier moesten worden gekozen.

Fotocredits: Floating Solar