Ontwerp voor kanaal en kade voor kolenmijn

Baramulti Sugih Sentosa voert mijnbouwactiviteiten uit in Kalimantan. De transportketen omvat onder meer een uitlaadfaciliteit in Lok Buntar waar ca. 50 meter lange binnenschepen worden beladen, en een overslagfaciliteit in Sungai Puting, waar de ladingen van deze schepen worden overgeladen in 100 meter lange schepen.

Baramulti wilde de mogelijkheden verkennen om de productie- en transportcapaciteit te vergroten. Een voorbereidende analyse van de transportcapaciteit werd uitgevoerd om de huidige capaciteit in kaart te brengen, evenals de knelpunten in het steenkooltransport per binnenschip tussen de terminals bij Lok Buntar en Sungai Putting via Sungai Puting en Sungai Mati. Het doel is om 10 miljoen ton aan lading per jaar te kunnen verwerken.

Witteveen+Bos levert sinds 2009 adviesdiensten om Baramulti te ondersteunen bij zijn mijnbouwactiviteiten in Zuid-Kalimantan. Om kolentransport van de mijn naar de haven van Banjarmasin voor verdere verscheping mogelijk te maken, is een systeem van kanalen, ligplaatsen en voorraden ontwikkeld. Vanwege de verwachte groei van de productie in de komende jaren is een verdere verbreding en verdieping van deze kanalen noodzakelijk. Witteveen+Bos heeft onder andere het gedetailleerde ontwerp van de ligplaatsen en vaargeulen opgesteld, en heeft tevens baggerplannen ontwikkeld en logistieke studies uitgevoerd. Witteveen+Bos houdt ook toezicht op de bouwwerkzaamheden.

Deel deze pagina