Ontwerp Brialmontpark Antwerpen

Het Brialmontpark verbindt drie groene zones die langs de Antwerpse Ring gelegen zijn, door deze zone in te richten als natuurparken met een gelijke vormgeving, materialisatie en beleving.

De uitdaging van de studie was om een klimaatbestendig park te ontwerpen dat een belangrijke rol speelt in de waterbuffering en de hittereductie in de stad en dat stedenbouwkundig en landschappelijk geïntegreerd is in het bestaande stedelijke weefsel langs de Antwerpse Ring. 

De toegang tot het park en het zuidelijk gedeelte van het glacis wordt heraangelegd en vormgegeven op een eigentijdse wijze. Het glacis loopt tot aan de Grote Steenweg en krijgt een nieuw typeprofiel dat gebaseerd is op het historische typeprofiel van het glacis. Ter hoogte van de nieuwe parktoegang wordt het glacis doorsneden. Hierdoor zal de toegang tot het park een monumentaal karakter krijgen.

De paden in de toegangszone worden als het ware uit het glacis 'geponsd'. De steilranden die hierbij ontstaan worden opgevangen in lage bakstenen muurtjes die ook als zitelement functioneren. De wanden van de doorsnijding van het glacis zullen uitgevoerd worden in kleiklinkers. De kleur van de kleiklinker verwijst naar de roodachtige kleur van het oorspronkelijke bakstenen bastion. De huidige jonge bomen zullen verplaatst worden.

De dichtbegroeide oever tussen het grasveld en de vijver wordt omgevormd tot een trappenpartij naar het water. Hiervoor moeten de huidige bomen verdwijnen zodat de oever kan worden verflauwd. Op die manier ontstaat opnieuw de connectie tussen de vijver en het grasveld dat ingericht zal worden als een verblijfsplek. De oever wordt uitgevoerd in grastreden waarbij de steilrand steeds gemaakt is van dezelfde bakstenen muurtjes als bij het glacis. Tussen de treden komen enkele solitaire bomen te staan.

Deel deze pagina