Onderscheidende functionele ontwerpen voor PA bij waterzuiveringsinstallaties

Een kwalitatief en duidelijk functioneel ontwerp is de basis voor een goede procesautomatisering (PA) van een industriële installatie. Met de juiste inzet kunnen zo bouw- en operationele kosten worden bespaard. Voor diverse industriële installaties in de watersector heeft Witteveen+Bos functionele ontwerpen opgesteld.

Witteveen+Bos heeft veel ervaring met het vertalen van procesbeschrijvingen en praktijkervaringen van procesoperators naar een functioneel ontwerp voor de procesautomatisering. Naast in procesverbeteringen dient een PA-systeem te resulteren in een duidelijke besturingsomgeving, om daarmee in het verlengde de procesoperators zoveel mogelijk te ontlasten.

De laatste decennia zijn een belangrijk aantal waterzuiveringsinstallaties voor industrieel/communaal afval-, drink- en proceswater met succes gebouwd en in gebruik genomen op basis van een functioneel ontwerp opgesteld door Witteveen+Bos.  

Parameters voor kwalitatief functioneel ontwerp

  • Toepassen van traditionele en innovatieve procesregelingen in combinatie met goed afgestemde procesbeheerparameters is de basis voor een robuust en betrouwbaar PA-systeem
  • Verwerken van kennis en ervaring van de procesoperators is essentieel voor betrouwbare en correcte werking van de PA (en van de totale industriële installatie)
  • Inzetten van intelligente regelingen om operationele kosten als energieverbruik en grondstoffenverbruik te verlagen

 

Projecten

  • Waterschap Aa & Maas: multidisciplinaire renovatie van RWZI Oijen met als doel verhogen van de betrouwbaarheid van de totale installatie en verbeteren van de toekomstbestendigheid van de procesautomatiseringsinstallatie. De functionaliteit van de procesautomatisering is opnieuw gedefinieerd en vastgelegd in een functioneel ontwerp (met inspraak van procesoperators)
  • Waterschap Vechtstromen: renovatie van RWZI Hengelo tot energiefabriek. In een nieuw functioneel ontwerp is de functionaliteit van de sliblijn, gaslijn en energieopwekking opnieuw vastgesteld en gedefinieerd. Ook zijn diverse KPI’s gedefinieerd
  • NCOC Kazachstan: grote industriële afvalwaterzuivering voor demiwater. Extra aandachtspunten bij dit functioneel ontwerp zijn de locatie van de zuivering (te midden van grote ATEX-zone) en de gedeeltelijke integratie van het waterzuiverings PA-systeem in het centrale veiligheidssysteem van de olieverwerkingsinstallatie
Deel deze pagina