Omgaan met zout water in de Mekong Delta

Wegens bodemdaling, klimaatverandering en veranderingen in het watersysteem stijgt het zoutgehalte van het ondiepe grondwater in de Mekong Delta in Vietnam. Het zoute grondwater vermindert de agrarische productie aanzienlijk en beschadigt fruitbomen. Dit resulteert in inkomensverlies voor boeren en beperkte beschikbaarheid van voedsel in de regio. Daarnaast is vanwege het zoute grondwater meer zoet water nodig voor irrigatie.

Het opslaan en beheersen van ondergronds zoetwater is een veel gebruikte techniek, echter nog niet in de Mekong Delta in Vietnam. Onze oplossing is om het zoute grondwater te beheersen door een geoptimaliseerde (ondergrondse) drainage. Het principe is dat de laag ondergrondse drains en/of greppels de zoutkwel of het zoute grondwater onder controle houdt.

Dit zoute grondwater wordt geloosd op kanalen en rivieren. Dit systeem verbetert het vormen van een zoetwaterlens in de bovengrond tijdens het regenseizoen en het behouden van deze lens tijdens het droogseizoen (wanneer irrigatie beschikbaar is), wat resulteert in een verhoogde voedselproductie en minder waterverbruik.

Dit concept maakt landbouwgrond weer geschikt voor agrarische productie, waardoor zowel de voedselproductie als het inkomen van boeren in de regio toenemen. Deel van de oplossing is ook dat verlaten aquacultuurvijvers geschikt te maken voor agrarische productie.

In Nederland wordt dit concept vaak toegepast. In Wieringermeer wordt zoutkwel en zout grondwater onder controle gehouden door diepe drains. Witteveen+Bos heeft dit systeem succesvol geïntroduceerd en toegepast in Jakarta Bay om door landwinningen de geohydrologische toestand van een golfbaan te verbeteren. (Verbeterde) ondergrondse afvoer bestaat echter niet in Vietnam en vormt een innovatieve oplossingvoor de problemen in deze delta.

Witteveen+Bos heeft een prijs gewonnen voor dit drainage-concept. De prijs is onderdeel van de Agro-water Contest in de Mekong Delta. Met de prijs heeft Witteveen+Bos een budget gewonnen om het concept verder uit te werken en financiering te zoeken voor implementatie in Vietnam. We werken hierbij samen met Deltares, Barth Drainage en MWI uit Vietnam. The Agro-water Contest is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Ambassade in Hanoi.