• Nieuwe verontreiniging in bodem en grondwater in België

     

  • Omvang en risico's zijn onvoldoende bekend

  • Problematiek 1,4-dioxaan en PFAS in kaart gebracht

Nieuwe verontreinigingen

Het wordt steeds duidelijker dat er allerlei nieuwe verontreinigingen, zogeheten ‘emerging contaminants’, in bodem en grondwater aanwezig zijn. Van meerdere van deze stoffen zijn de omvang en risico’s onvoldoende bekend.

In 2016 startte Witteveen+Bos samen met MAVA en EnISSA een pioniersopdracht voor de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om de problematiek van zowel 1,4-dioxaan als Perfluorinated Alkylated Substances (PFAS) in Vlaanderen in kaart te brengen. Beide verontreinigingen zijn zeer persistent in het milieu en moeilijk te saneren. Op basis van de resultaten van deze studie werd de stof 1,4-dioxaan opgenomen in een aantal geldende standaardprocedures van de OVAM. Het project rond PFAS werd gestart in samenwerking met Arcadis. In 2017 werden hiervoor volop veld- en meetcampagnes uitgevoerd.

Deel deze pagina