Nieuwe haven Taman, Rusland

In het kader van het Russische federale doelprogramma "Ontwikkeling van het vervoerssysteem van Rusland (2010-2015)" streeft Rusland naar de ontwikkeling van moderne diepzeehavens voor de in- en uitvoer van goederen. Het doel van het Taman-project is een nieuwe haven aan te leggen met een capaciteit van 100 miljoen ton per jaar, waardoor dit de op twee na grootste haven in de Russische Federatie zou worden.

Witteveen+Bos ondersteunde Lenmorniiproekt, een Russisch consultant, bij het uitvoeren van de twee fasen van de opdracht, een masterplanfase en een gedetailleerde ontwerpfase. Eerst hebben we het havenmasterplan opgesteld voor de beoogde goederenstromen, inclusief de Basis of Design en de beoordeling van alternatieve inrichtingsplannen en alternatieve structuurconcepten op verschillende locaties. Vervolgens hebben we de gedetailleerde ontwerpen, het bouwplan en de kostenramingen van de hydraulische hoofdinfrastructuur aangeleverd. Het project werd gekenmerkt door de vele uitdagingen die voortkomen uit grote hoogteverschillen, rotsachtige ondergrond en seismiciteit in het projectgebied.

Deel deze pagina