NCICD - Jakarta: kustbescherming en stadsontwikkeling

Jakarta is gewend aan overstromingen in het regenseizoen. In Noord-Jakarta zal de overstroming door bodemdaling de ergste in het gebied worden. De gemiddelde bodemdaling is 7,5 centimeter per jaar, maar in sommige kustgebieden is een bodemdaling van 17 centimeter per jaar gemeten. Dit zal leiden tot overstromingen die schade van miljoenen dollars zullen veroorzaken. Het ergste is echter dat de veiligheid van 10 miljoen inwoners en de duurzame economische ontwikkeling van het nationale kapitaal van Indonesië op het spel staan. Indonesië moet deze enorme uitdaging aangaan om het grootstedelijk gebied van Jakarta te beschermen tegen permanente overstromingen. Om dit probleem op te lossen zijn daarom langetermijninvesteringen nodig.

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) is een megaproject dat aansluit op het Jakarta Coastal Defence Strategy Project (JCDS) om in te spelen op de urgentie van de extreme bodemdaling in het noordelijke deel van Jakarta. Het doel is om overstromingen in de nationale hoofdstad te verminderen en te voorkomen door de aanleg van drie lijnen van zeeweringen, die in een periode van 20-30 jaar voltooid zullen zijn.

NCICD beoogt niet alleen een oplossing te bieden voor de langdurige bescherming van Groot-Jakarta tegen overstromingen vanuit zee, maar biedt ook veel meer dan dat: het creëert nieuwe ruimte in de nationale hoofdstad voor meer dan 1,5 miljoen mensen uit alle inkomensklassen in reactie op de beperkte beschikbare ruimte in het Jakarta-gebied door middel van geplande zeewaardige uitbreiding. Het helpt ook om de huidige connectiviteitsproblemen in West-Java en Banten op te lossen en pakt veel van hun huidige milieuproblemen aan. 

Sinds januari 2017 is het NCICD-project zijn tweede ontwikkelingsfase ingegaan, die in 2018 moet leiden tot de definitieve investeringsbeslissing. In NCICD-2 zijn teams uit Korea en Japan toegetreden tot het consortium onder leiding van Witteveen+Bos.

Deel deze pagina