• Windmolenparken kunnen een bijdrage leveren aan actieve versterking van het ecosysteem.

  • Door Witteveen+Bos en Wageningen Marine Research is een catalogus van natuurinclusieve ontwerpmogelijkheden ontwikkeld. 

Natuurinclusieve ontwerpen voor offshore windparken

In 2030 zal er ongeveer voor 11 gigawatt aan windmolenparken in de Nederlandse Noordzee opgesteld staan. Dat kan wringen met een goede werking van het mariene ecosysteem. De windmolenparken kunnen echter ook een bijdrage leveren aan actieve versterking van het ecosysteem. Het herstel van de aangetaste habitats in de Noordzee kan een duwtje in de rug krijgen door slimme aanpassingen aan het ontwerp van offshore-infrastructuur. Dat is de gedachte achter het huidige beleid van de Nederlandse regering.

Vergunninghouders van offshore windparken worden verplicht om maatregelen te nemen ter vergroting van het geschikte habitat voor van nature in de Noordzee voorkomende soorten. Zij zoeken nu naar manieren om hun windparken op een natuurinclusieve manier in te richten. De praktische vraag is: welke mogelijkheden zijn er om de natuur te verbeteren en wat kosten ze?

Catalogus met natuurinclusieve ontwerpopties

Door Witteveen+Bos en Wageningen Marine Research is een catalogus van natuurinclusieve ontwerpmogelijkheden ontwikkeld. Daarbij is gefocust op maatregelen voor inheemse soorten die onder druk staan, zoals de kabeljauw en de platte oester, al kunnen ook veel andere soorten van de maatregelen profiteren. Daarnaast komt in de catalogus een aantal commerciële soorten aan bod, zoals de Noordzeekrab en de Europese zeekreeft. Er is namelijk ook veel aandacht voor kleinschalige visserij in offshore windmolenparken. Deze catalogus toont relevante natuurinclusieve ontwerpopties voor doelsoorten. Dit is onderverdeeld in drie verschillende categorieën met betrekking tot de infrastructuur, de verwachte bouwkosten en mogelijke leveranciers en fabrikanten. Het ecologisch functioneren is getoetst aan de technische eisen van de offshore windindustrie. De catalogus is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Deel dit bericht