Mobiliteitsplan Riga

Het grootstedelijk gebied van Riga herbergt meer dan een miljoen mensen, oftewel 47 % van de totale bevolking van Letland. Riga heeft een grote zeehaven en een internationale luchthaven en is een belangrijk knooppunt langs internationale transportroutes.

De stad wordt geconfronteerd met verschillende verkeersgerelateerde problemen. De belangrijkste problemen betreffen de planning en het beheer van het openbaar vervoer en het wegen- en spoorwegennet, de beperkte capaciteit van de Daugava rivierovergangen, een gebrek aan verkeersveiligheid en een tekort aan voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Het mobiliteitsplan van Witteveen+Bos biedt een kader voor de uitvoering van toekomstige maatregelen die gericht zijn op het aanpakken van de ernstige verkeersproblemen waarmee Riga momenteel wordt geconfronteerd. 

Deel deze pagina