Middenspanningsstation Zeebrugge: multidisciplinair partnerschap met Elia

Energiebeheerder Elia is een meerjarige samenwerking met Witteveen+Bos aangegaan voor het uitwerken van civiele werken en het ontwerpen van hoogspanningsstations. De kracht van dit langdurige partnerschap is dat we de designfilosofie van de klant eigen kunnen maken en daar onze eigen expertise en kwaliteitssysteem aan toevoegen. Een treffend voorbeeld is het ontwerp van een nieuw middenspanningsstation in Zeebrugge.

Sinds de zomer van 2021 wordt met de Belgische opdrachtgever samengewerkt aan dit nieuwe middenspanningsstation. Het team van civiele werken en onze hoogspanningsingenieurs werken ook binnen dit specifieke project samen aan één ontwerp, waarbij de focus ligt op beide disciplines. Witteveen+Bos is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeringsontwerp, maar heeft bij dit project ook de vergunningsaanvraag verzorgd.

Witteveen+Bos beschikt over eigen vergunningsexperts die vanaf de start bij het project betrokken zijn. Zo is geen inbreng nodig van externe partijen bij het vergunningstraject voor de civiele en hoogspanningsontwerpen. Deze experts beschikken bovendien over ervaring met de CAD-tekensoftware die bij Elia wordt gebruikt. Zo heeft het ontwerpproces ook in co-creatie plaats kunnen vinden.

Deze manier van werken heeft de doorlooptijd van het uitvoeringsontwerp aanzienlijk ingekort. Door ook de klantvraag zo goed mogelijk te specificeren is nog meer tijdswinst geboekt. Deze vertaalslag resulteerde tevens in een besparing op de studiekosten.

Het langlopende partnerschap stelde ons ook in staat om goed mee te bewegen met de kleine en grotere aanpassingen van de scope bij het realiseren van middenspanningsstation Zeebrugge. Zo hebben we Elia zonder vertraging kunnen adviseren. De nieuwe en gewijzigde informatie is bovendien correct geïntegreerd in het vergunningsdossier zonder compromissen te doen aan de integriteit.

Deel deze pagina