Membraan Bio Reactor technologie

De Membraan Bio Reactor (MBR) is een geavanceerde afvalwaterzuiveringstechnologie met een groot potentieel voor gebruik op plaatsen waar de ruimte beperkt is of waar moet worden voldaan aan strenge eisen ten aanzien van effluenten. De combinatie van biologische processen met actief slib en membraantechnologie maakt het mogelijk om zwaar vervuild afvalwater in één stap te behandelen, waardoor een hoogwaardig permeaat ontstaat dat geschikt is voor hergebruik.

Voor de behandeling van huishoudelijk en industrieel afvalwater in Nederland, Indonesië, Singapore en Japan hebben we verschillende MBR's ontwikkeld. Deze projecten zijn gericht op de productie van gedesinfecteerd afvalwater voor zwem- en irrigatiewater of ruw water met een laag aangroeipotentieel voor de productie van industrieel proceswater.

Interessant is de inpassing van een MBR-zuiveringssysteem in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Terneuzen in Nederland, waarmee gemeentelijk afvalwater voor het nabijgelegen bedrijventerrein DOW Chemical wordt omgezet in hoogwaardig proceswater. Door de installatie van een extra MBR-systeem in de WWTP konden twee problemen worden opgelost: ten eerste biedt het MBR extra capaciteit voor de behandeling van gemeentelijk afvalwater, en ten tweede dient het als een goedkopere productiefaciliteit voor proceswater dan de oorspronkelijke zeewaterontziltingsinstallatie.

Deel deze pagina