Masterplan transport binnenwateren, Servië

De Europese Unie heeft de Republiek Servië ondersteund bij de voorbereiding van haalbaarheidsstudies, masterplannen, gedetailleerde ontwerp- en aanbestedingsdocumenten met bijbehorende milieueffectbeoordelingsstudies voor de reconstructie van de binnenvaart met betrekking tot het netwerksysteem en de binnenhavens langs de rivieren. Witteveen+Bos heeft een strategie opgesteld voor de ontwikkeling van de binnenvaart op korte, middellange en lange termijn, met prioriteiten voor investeringen en met inbegrip van het opstellen van gedetailleerde ontwerp- en aanbestedingsdocumenten.

Er zijn kortetermijnrestauratiemaatregelen geïdentificeerd, zoals het opruimen van niet-geëxplodeerde explosieven en scheepswrakken, alsook het herstel van de sluiscomplexen in de twee waterkrachtcentrales bij de ijzeren poort. Na 30 jaar is de sluiscapaciteit een knelpunt geworden in het binnenvaartsysteem tussen de Zwarte Zee en Oostenrijk, waardoor het voortbestaan van grote staalbedrijven en graanproducenten langs de Donau in gevaar komt. Onze diensten omvatten ook transport- en verkeersevaluaties, onderzoek naar de modal split en advies over het institutionele en wetgevende netwerk voor een beter begrip van de efficiëntie en competentie van de binnenvaartsector. De milieukwesties zijn behandeld in overeenstemming met de Europese Kaderrichtlijn Water en daaraan gerelateerde regelgeving.

Deel deze pagina