Leren en innoveren bij prestatiecontracten RWS

Voor het onderhoud aan wegen, verzorgingsplaatsen, veerhavens en de afhandeling van calamiteiten gebruikt Rijkswaterstaat Noord-Nederland zogenoemde ‘prestatiecontracten’. Prestatiecontracten zijn overeenkomsten die Rijkswaterstaat sluit met aannemers, waarbinnen al het reguliere en planbare onderhoud en incidentenbestrijding wordt uitgevoerd. Van april 2018 tot mei 2021 ondersteunde Witteveen+Bos Rijkwaterstaat bij de beheersing van deze prestatiecontracten in de noordelijke provincies.

Het areaal omvat alle rijkswegen, de bijbehorende route-informatiebebording, E&W installaties, verzorgingsplaatsen en de veerinrichtingen van- en naar de Waddeneilanden (met uitzondering van Texel). Onze werkzaamheden omvatten onder andere het coördineren van het Verzoek tot Wijziging (VTW)-proces en het toetsen van de verzoeken van de aannemer voor afgifte van prestatieverklaringen (PV). Tevens verzorgden wij de periodieke actualisatie van het inkoopdossier en de beoordeling van de voortgang en EMVI-invulling door de aannemer. Dit leidt tot een correcte en rechtmatige afronding van deze contracten.

Om een bijdrage te leveren aan toekomstige prestatiecontracten zijn in samenspraak met de teamgenoten van Rijkswaterstaat een aantal nieuwe producten en methodes ontwikkeld. Er is een EMVI-monitor ontwikkeld om beter te kunnen monitoren in hoeverre een aannemer voldoet aan de aangeboden EMVI-beloftes. Ook is een VTW-coördinatieomgeving in Relatics/GRIP ontwikkeld. Deze omgeving helpt bij het bewaken van de diverse statussen van de (meer dan 300) VTW’s en van de doorlooptijden in de uitvoering. Deze toevoegingen maken de beheersing van huidige en toekomstige prestatiecontracten overzichtelijker, gemakkelijker en vooral beter.

Diverse Witteveen+Bos’ers kregen de kans om in directe samenwerking met Rijkswaterstaat aan het beheersen van de prestatiecontracten te werken. Zo kwamen ook jonge medewerkers aan het begin van hun loopbaan in direct contact met de klant. Door deze directe samenwerking en contactmomenten met de klant hebben ook jonge collega’s in korte tijd veel waardevolle kennis en ervaring opgedaan.

De tevredenheid van de opdrachtgever met onze dienstverlening leidde tot twee keer een verlening van onze opdracht. Zo hebben we Rijkswaterstaat drie jaar lang kunnen ondersteunen in de beheersing- en advisering van deze prestatiecontracten. We zijn er trots op dat we op deze manier onze steentje hebben kunnen bijdragen in het beheersbaar, betrouwbaar en bovenal veilig houden van alle Rijkswegen, verzorgingsplaatsen en veerhavens in Noord-Nederland!