Landschapsplan InnovA58

InnovA58 is de aanpak van de A58 tussen knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg. In opdracht van Rijkswaterstaat en ten behoeve van het Tracébesluit heeft Witteveen+Bos gewerkt aan de planuitwerking voor de verbreding van de A58 en de aanpassing van vier knooppunten. Daarnaast gaat het om verbouw en nieuwbouw van kunstwerken en aanverwante gebiedsopgaves. In de planuitwerking heeft Witteveen+Bos integraal ontworpen aan de weg, kunstwerken en inpassing in het landschap.

De A58 doorsnijdt tussen Eindhoven en Breda verschillende Brabantse landschappen die haaks op de weg liggen, met bossen, open velden, akkers en beekdalen. Ook grenst de weg aan bebouwd gebied van steden en dorpen. De ruimtelijke inpassing is vastgelegd in een landschapsplan en esthetisch programma van eisen (EPvE). In het EPvE worden de landschappelijke en architectonische principes en eisen omschreven voor de inrichting van de weg, de kunstwerken, knooppunten, bermen, aangrenzende gebieden, het wegmeubilair en de compensatieopgaves voor water en natuur.

In het landschapsplan en EPvE is bijzondere aandacht voor thema’s als energie, circulariteit, innovatie en duurzame gebiedsontwikkeling. In samenhang met de verbreding is onder andere ontworpen aan een nieuwe fietsverbinding en fietsviaduct door het Markdal bij Breda en een verbeterde ecologische verbinding door het dal van de Beerze, met een verhoogde ligging van de weg.

Witteveen+Bos heeft ontworpen aan een samenhangend wegbeeld, een vormgevingstaal voor kunstwerken en een herkenbaar aangrenzend landschap. Hiervoor is een reeks workshops georganiseerd met bewoners en stakeholders. Naast het werk aan ontwerpproducten is er een belangrijke bijdrage geleverd aan de omgevingsparticipatie door middel van presentaties, workshops en input voor de projectwebsite van RWS.

Deel dit project