Landontwikkeling Kapuk Naga

De stad Jakarta groeit uit haar huidige grenzen en wil uitbreiden naar het noorden, naar de Zee van Java. Als antwoord op de ambities van Jakarta ontwierp Witteveen+Bos een ontwikkelingsplan voor een gebied van 12.000 hectare. Een belangrijk deel van dit gebied wordt ontwikkeld op polders.

Sinds 1987 is Witteveen+Bos betrokken bij de ontwikkeling van landaanwinning voor Pantai Indah Kapuk, Kapuk Naga Indah en Tangerang International City. In deze ontwikkelingen is een serie van tien kunstmatige eilanden gepland voor de kust van Jakarta. Het plan omvat ook de ontginning van land langs de kust.

De ontginning van 800 hectare visvijvers bij Pantai Indah Kapuk begon in 1990, terwijl de bouw van het eerste offshore eiland in 2013 van start ging. Alle droogleggingen zijn ontworpen als poldersystemen, wat betekent dat het maaiveldniveau op zeeniveau ligt. Goed waterbeheer en zeewering zijn daarom cruciaal voor de bescherming van dit gebied tegen overstromingen.

Witteveen+Bos heeft een compleet pakket aan diensten uitgevoerd voor de geplande droogleggingen en voor de implementatie van een effectief waterbeheersysteem. De activiteiten omvatten het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en andere impactstudies, het ontwikkelen van een masterplan en technisch ontwerp, het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het bieden van supervisie en technische assistentie tijdens de bouwfase.

Deel deze pagina