Ontwerp van landinrichting en tolweg Kendal-Semarang

De regering van Indonesië wil de verbinding tussen West-Java en Oost-Java verbeteren. De Mitra Jaya Group ontwikkelt een deel van de verbinding met een tolweg van Semarang naar Kendal. Ongeveer 5 km van de 21 kilometer lange tolweg ligt langs de kust, een gebied dat voortdurend erodeert.

Om het vasteland te beschermen tegen verdere erosie is het de missie en uitdaging om de ontwikkeling van de tolweg te combineren met zeewering en de ontwikkeling van het omliggende gebied: industrieterreinen en woonhuizen.

Witteveen+Bos is gevraagd het conceptuele en basisontwerp voor te bereiden: technische aantekeningen, dataverzameling, conceptueel ontwerp, golf- en hydrodynamische en morfologische modellering, etc. De kennis die we opdeden door onze betrokkenheid bij andere projecten in Semarang, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement, kunnen we inzetten in dit project.

Het gebied is ongeveer 1.400 hectare groot en biedt huisvesting aan ongeveer 7.000 gezinnen, inclusief basisvoorzieningen als schoon drinkwater. Door het ontwikkelen van industriële en commerciële activiteiten worden nieuwe werkgelegenheidskansen gecreëerd voor 47.000 inwoners. De tolweg voorziet ongeveer 5 miljoen mensen van betere (openbaar) vervoersvoorzieningen.

Deel deze pagina