Laagfrequent geluid Vitens Vechterweerd

Enkele bewoners in de omgeving van productielocatie Vechterweerd ondervinden overlast als gevolg van laagfrequent geluid. De woningen staan op grote afstand van de locatie (2 kilometer en 6 kilometer). Door middel van een test is vastgesteld dat het geluid van hen afkomstig is. Om de buren niet tot last te zijn en de hinder weg te nemen, is Witteveen+Bos gevraagd inzicht te geven naar de mogelijke oorzaak. En daarbij mogelijke maatregelen in kaart te brengen.

Geluidsmetingen
Vanwege de gevoeligheid van de kwestie is direct actie ondernomen. De productielocatie is bezocht om een beeld te krijgen van de ernst van de situatie. Ook zijn er indicatieve metingen verricht. Naar aanleiding van dit bezoek zijn diverse partijen benaderd om vanuit hun expertise te kijken naar mogelijke oorzaken.

De hoofdoorzaak moet voortkomen uit een combinatie van berekeningen, metingen en ‘expert judgement’. Tijdens de meetsessie worden geluidmetingen bij zowel klager als bronlocatie gedaan, zodat een correlatie tussen oorzaak en gevolg kan worden gevonden. Ook worden trilling metingen gedaan. Afhankelijk van de uiteindelijke bron worden in overleg maatregelen voorgesteld.

Deel deze pagina