Kustontwikkeling Dong Hoi

De toeristische sector van Dong Hoi, de hoofdstad van de Vietnamese provincie Quang Binh, heeft in de afgelopen jaren een snelle en dynamische ontwikkeling doorgemaakt, waarbij met name de vakantieoorden en stranden van het Bao Ninh-schiereiland populair zijn. Het stadsbestuur van Dong Hoi en de provincie Quang Binh willen het schiereiland ontwikkelen tot een nieuw stedelijk gebied waar wonen en werken worden gecombineerd. Het nieuwe gebied zal naar verwachting zorgen voor meer werkgelegenheid en economische kansen, waardoor armoede wordt bestreden en duurzame ontwikkeling bevorderd.

Gebrekkige ruimtelijke ordening

Dong Hoi heeft echter ook te kampen met vele problemen als gevolg van een gebrek aan inzicht in het kustsysteem en de monding van de Kien Giang-rivier en gebrekkige ruimtelijke ordening. De morfologische ontwikkeling van het Nhat Le-strand bij de monding van de Kien Giang wordt sterk beïnvloed door de migratie van een landtong aan de zuidoever, waardoor de rivierafvoer wordt geblokkeerd en het scheepsverkeer gehinderd. Hierdoor is de afvoercapaciteit van de rivier afgenomen. Er vindt tevens erosie plaats aan zowel de noordelijke als de zuidelijke stranden, waardoor woningen en infrastructuur in Dong Hoi worden bedreigd. Het duinsysteem aan de kust van het Bao Ninh-schiereiland is aangetast als gevolg van de stedelijke ontwikkeling. Het systeem is opgesplitst in zeven afzonderlijke delen door vijf corridors en een open kanaal dat overtollig regenwater afvoert naar zee.

Het duinsysteem is tevens aangetast door de ontwikkeling van hotels en vakantieoorden, aangezien het duingebied vóór deze gebouwen is afgeplat voor een beter uitzicht op zee. Hierdoor zal de erosie van duinen, stranden en waterkant naar verwachting voortduren in de komende jaren. Om een duurzame kustontwikkeling en zorgvuldig beheer van de kustzone van Dong Hoi te bevorderen, moet er meer inzicht worden verkregen in het kustsysteem en moeten civieltechnische, ecologische en niet-bouwkundige oplossingen worden toegepast voor het herstel van de duinen op het Bao Ninh-schiereiland. De Asian Development Bank heeft subsidie toegekend aan de provincie Quang Binh en het stadsbestuur van Dong Hoi voor uitvoering van dit project, met de volgende doeleinden:

  • Onderzoek naar (de ontwikkeling van) de hydrodynamica en morfologie van de Nhat Le-riviermonding. Effectieve oplossingen moeten worden gevonden om de erosie te bestrijden en de riviermonding te stabiliseren.
  • Ontwikkeling van technische oplossingen voor herstel van het duingebied op het Bao Ninh-schiereiland en niet-bouwkundige oplossingen voor bescherming van het duinsysteem, door middel van trainingen en bevordering van bewustwording onder lokale overheden en omwonenden.

 

Witteveen+Bos geeft leiding aan het consortium dat dit project in de periode maart 2018 – juni 2019 uitvoert, in samenwerking met lokale partners.

Deel deze pagina