Klimaatadaptatie Ho Chi Minh City

De stad Ho Chi Minh zal in de toekomst voor veel uitdagingen staan als gevolg van een veranderend klimaat. Door hevige regenval en zijn kwetsbare positie in de delta heeft de dichtbevolkte stad al regelmatig te maken met overstromingen. Het stijgen van de zeespiegel, het dalen van de bodem en toenemende rivierafvoeren in de delta zullen deze problemen verder vergroten. Het overstromingsrisico wordt hierdoor verhoogd. Voor verdere groei van de stad Ho Chi Minh is het nodig om lange termijn strategische keuzes te maken rondom stadsontwikkeling. Alleen dan kan Ho Chi Minh Stad uitgroeien tot een welvarende en veilige stad die geen hinder heeft van overstromingen.

Voor de stad Ho Chi Minh is een klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld. Hierbinnen vormen zes strategische richtingen een leidraad voor een klimaatbestendige toekomst voor de stad. Er zijn gedetailleerde plannen gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe commerciële en residentiële gebieden langs de Saigon-rivier en voor een grote havenuitbreiding zeewaarts. Witteveen+Bos adviseerde over water- en overstromingsbeheer, gerelateerde institutionele versterking en governance. Daarnaast zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om stedelijke ontwikkeling en bescherming tegen overstromingen te combineren met de nadruk op duurzaamheid en veerkracht. Met deze oplossingen kan het dichtbevolkte Ho Chi Minh Stad verder uitbreiden in tijden van klimaatverandering, waarbij de veiligheid van wonen en werken is gegarandeerd.

Witteveen+Bos leverde de volgende diensten: strategieontwikkeling, institutionele ontwikkeling, master- en havenplanning, voorlopig ontwerp, kostenramingen, analyses en haalbaarheidsstudie.

Deel deze pagina