Havenbedrijf Antwerpen doet beroep op Witteveen+Bos inzake consulting en engineering n.a.v. de realisatie van het nieuwe Kanaaldok B2

Witteveen+Bos is reeds geruime tijd partner van het Havenbedrijf Antwerpen, waarbij we advies verlenen over de herstellingen het onderhoud van kades. De bestaande terminal op het kanaaldok B2, vraagt een herinrichting met 2 extra ligplaatsen om tegemoet te komen aan de uitbouw van een liquid bulk terminal.

Op vraag van Port of Antwerp zetten we volop in op engineering en ontwikkelen we een ontwerp voor een gloednieuwe kade. Een uitdaging zo blijkt, want het kanaaldok B2 loopt parallel aan de Schelde en is tevens het verbindingskanaal voor diverse dokken. Om dergelijke grote olietankers, met een diepgang van +/- 14 m, te kunnen laten aanleggen in het dok is het essentieel de doorvaarroute niet te hinderen.

Nieuwe kade Kanaaldok B2 50m landinwaarts

Daarom ontwikkelen we tijdens het schetsontwerp een concept, waarbij de nieuwe kade 50 m landinwaarts ingepland wordt en naadloos aansluit aan de bestaande omgeving. Daarnaast houden we rekening met de impact van het aanmeren van dergelijke olietankers, alsook het specifieke gewicht en grootte van de laad- en losinstallaties.

In die optiek opteren we voor een combiwandkade, bestaande uit stalen buispalen en damwandprofielen, waarop een betonnen kesp met meerpalen gestort wordt. Het volledige concept tekenen we uit in 3D, waarna we deze 3D-modellen gebruiken om geotechnische modellen en visualisaties uit te werken. Het voordeel hiervan is dat we de enkele zaken over de volledige kadelengte heel exact in beeld kunnen brengen:

  • De juiste positie van de kade
  • De veiligheidsuitrusting, zoals: ladders, veiligheidsringen, brandkranen,….
  • De laad- en losinstallaties, alsook de mogelijke vervormingen ervan

Grondverzetstudie en heiadvies, de basis voor de werkzaamheden

Om dit alles te kunnen realiseren, zijn grootschalige baggerwerken aan de orde. Witteveen+Bos voert in eerste instantie een grondonderzoek en geotechnische studie uit, wat inzicht biedt in de bodemopbouw en de draagkracht ervan. Op basis hiervan formuleren we een grondverzet- en baggeradvies dat de grondkering tijdens de baggerwerken ten goede komt. Zo voorkomen we dat er tijdens dit proces vervormingen van de nieuwe kade uitgesloten wordt, opdat deze naadloos aansluit aan de bestaande kades.

Om het Antwerpse Havenberdrijf garanties te kunnen bieden inzake stabiliteit tijdens de bouw- en gebruiksfase van de kade, formuleert Witteveen+Bos een heiadvies. Dit specifiek omtrent de positionering  buispalen, die niet op diepte geplaatst konden worden.

Witteveen+Bos formulated advice on piling so as to provide the Port of Antwerp with assurances of stability during both construction and use of the quay. This concerned, in particular, the positioning of the pipe piles, which could not be placed deep.

Walaansluitpunten beperken uitstoot tijdens laden en lossen

Bovendien stelde het Havenbedrijf enkele aanvullende eisen m.b.t. het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in het havengebied. Ook hiermee houden we rekening in het ontwerp. Zo voorzien we op regelmatige afstand walstroomputten op de kade, waarmee containerschepen tijdens het laad- en losproces voorzien worden van stroom.

 

Nauwe samenwerkingsverbanden leiden tot succes

Tijdens dit project werkten we nauw samen met SECO, die op haar beurt als consultant van het Havenbedrijf van Antwerpen bijkomende controles uitvoerde op de ontwerpen. Dit met als doelstelling extra garanties te kunnen bieden aan de klant op vlak van 10 jarige aansprakelijkheid.

Maar daarnaast zoeken we ook steeds naar de juiste samenwerkingsverbanden om het beste resultaat op vlak van uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Na een eerste duikinspectie en na het baggeren van de ligplaatsen bleken enkele damplanken niet volledig aan te sluiten op de buispalen. Dankzij deze informatie en een eenduidige debriefing van de aannemer kunnen dergelijke problemen snel en accuraat bijgestuurd worden.

Heb je plannen om nieuwe kades te bouwen of aanpassingen door te voeren aan bestaande kades? Witteveen+Bos onderzoekt de mogelijkheden tot in detail en integreert alle mogelijke opties in een geïntegreerd 3D-model. Het voordeel: een kortere bouwtijd en minimale uitvoeringsrisico’s.

Meer informatie?

Kristof Myncke

PMC-leider Infrastructural Development and Management