Integraal waterbeheerprogramma in Benin

Witteveen+Bos heeft de Nederlandse ambassade in Benin ondersteund bij het opstellen van een nieuw programma voor (drink)watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne (Water, Sanitation & Hygiene, WASH) en integraal waterbeheer (Integrated Water Resources Management, IWRM) voor de periode 2017-2021. Het programma omvatte de ontwikkeling van de WASH- en IWRM-sectoren, infrastructuurontwikkeling en capaciteitsontwikkeling, en beïnvloeding van het gedrag van de lokale bevolking.

Het programma bestond uit vijf nauw met elkaar verbonden onderdelen:

  • ontwikkeling van de WASH-sector
  • opstellen van een deltaplan voor de omgeving van Cotonou en een multisectorale aanpak (met de nadruk op water en sociaal-economische ontwikkelingen)
  • technische ondersteuning voor bovengenoemde ontwikkelingen
  • optreden als financieel beheerder voor WASH- en IWRM-initiatieven van maatschappelijke organisaties en de particuliere sector
  • financiële en programmatische steun aan andere donoren op het gebied van WASH en IWRM.

 

Er werd een kader ontwikkeld voor het algemene programma, met een overzicht van de relevantie voor beleid, doelstellingen, indicatoren, activiteiten en resultaten. Voor elk onderdeel werden uitgangspunten voor goed bestuur opgesteld, evenals reorganisatiebehoeften en activiteiten ten behoeve van capaciteitsontwikkeling, de integratie van jongeren en de bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Deel deze pagina