Inspectie van waterbouwkundige constructies in haven van Liepaja

In de zomer van 2016 werd Witteveen+Bos Letland benaderd door een ander ingenieursbureau uit Liepaja met de vraag om een aantal waterbouwkundige constructies in de haven van deze Letse stad te inspecteren. De beoogde inspectiewerkzaamheden omvatten onder meer een onderwaterinspectie van ligplaats nr. 2, de bekleding naast ligplaats nr. 2 en ligplaats nr. 69. Voor de onderwaterinspectie werd een derde partij ingehuurd.

Na uitvoering van de inspecties ter plaatse werden inspectierapporten opgesteld. De uiteindelijke opdrachtgever is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van alle militaire infrastructuur in Letland. Deze organisatie gebruikt de rapporten voor de planning van het budget voor onderhoudswerkzaamheden, reparaties en renovatie van de geïnspecteerde constructies.

Deel deze pagina