IMPAKT programma afgerond

Rijkswaterstaat startte in 2014 het programma Beveiligd Werken, met als doel het beperken van de kwetsbaarheid van ICT bij infrastructurele objecten en het vergroten van de responsgereedheid in geval van incidenten. 

Kunstwerken zoals tunnels, bruggen en sluizen werden na de voorbereidende fase door een multidisciplinair team van ingenieurs en specialisten van Rijkswaterstaat, VKA, Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz bezocht om inspecties te verrichten. Zij schouwden de objecten, interviewden de beheerders en testten ter plaatse de functionele veiligheid, cyber security en toegangsbeveiliging. Binnen dit programma, dat eind 2017 werd afgerond, werd de veiligheid van maar liefst 460 infrastructurele objecten verbeterd. De succesvolle samenwerking was voor Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz aanleiding deze verder te bestendigen in IMPAKT Ingenieursbureau.

Meer weten?

<>