Hoogwatervoorspellingssysteem Mamoré-rivier

De rivier de Mamoré in Bolivia, een belangrijke zijrivier van de Amazone, overstroomt jaarlijks en veroorzaakt aanzienlijke schade, vooral aan veeboerderijen en dorpen in het gebied. Om de gevolgen van overstromingen in Bolivia te beperken hebben het Boliviaanse vice-ministerie voor Waterbeheer en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken samen het programma 'Vivir con el Agua' (leven met water) geïnitieerd.

Een onderdeel van het programma is het ontwikkelen van een Flood Early Warning System, FEWS, dat inwoners in het stroomgebied van de Mamoré tijdig waarschuwt voor overstromingsgevaar en hen de tijd geeft om maatregelen te nemen om de schade te beperken. Het FEWS-project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Witteveen+Bos (penvoerder), RHDHV, Deltares en CentroAGUA.

Er is bureau- en veldonderzoek en data-analyse uitgevoerd. Er zijn een hydrologisch model, hoogwatervoorspellingssysteem en maatregelen voor bescherming tegen overstromingen ontwikkeld, zoals dijken en dammen (ontworpen op conceptueel technisch niveau). Het hoogwatervoorspellingssysteem is geïntegreerd en aangepast in het regionale delta- en watersysteem van de Mamoré. De institutionele implementatie is uitgevoerd met de meest relevante ministeries en belanghebbenden. Daarnaast is lokaal personeel getraind en is er aan capaciteitsopbouw gedaan.

De dataverzameling was uitdagend, omdat de benodigde riviergebonden data van de verschillende zijtakken van de Mamoré-rivier beheerd wordt door verschillende instituten in Bolivia. De institutionele implementatie was eveneens uitdagend, omdat het aanleveren van benodigde data en de verwerking daarvan over een langere tijdsperiode in de toekomst gegarandeerd moet blijven. Dit is opgelost door bezoeken aan deze instituten te brengen en het algemeen belang van de data voor iedereen weer te geven.

Deel dit project

Meer informatie?

Paul Ravenstijn

Managing director Witteveen+Bos Panama