Maatschappelijke onrust inzake PFAS in bodem en water leidt tot handelingskader

Naar aanleiding van grote maatschappelijke onrust in de regio Dordrecht over de gezondheidseffecten van PFOA en GenX stoffen heeft Expertisecentrum PFAS in opdracht van de gemeente Dordrecht en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een landelijk handelingskader opgesteld. Het handelingskader biedt concrete informatie over PFAS en hoe hiermee om te gaan in de breedste zin van het woord. Het Expertisecentrum PFAS , een samenwerking tussen Witteveen+Bos, Arcadis en TTE Consultants waar kennis en onderzoek wordt gebundeld. Het handelingskader is een kennisdocument waarin alle basiskennis over PFAS in Nederland in is vastgelegd.  

Handelingskader PFAS

Het handelingskader PFAS heeft als doel om overheden handvatten te geven hoe zij om kunnen gaan met PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) in het bodem- en het watersysteem (grond, grondwater, waterbodem en oppervlaktewater). Het document is bedoeld als praktisch en uitvoeringsgericht kader dat overheden kan helpen bij het uitwerken van beleid, het starten van onderzoek, het interpreteren van meetdata en het bepalen van de vervolgstappen.

Het handelingskader is gebaseerd op onderstaande verdiepende studies:

  • Probleemanalyse en conceptueel model voor PFAS in de leefomgeving;
  • Technisch document over PFAS met monsternemingsprotocol en analyses;
  • Een normkader op basis van Relative Potency Factors for PFAS (in samenwerking met het RIVM);
  • Onderzoek naar bronlocaties en achtergrondwaarden van PFAS in Nederland;
  • Het opstellen van PFAS-beleid voor bodembeheer en grondverzet.

 

Inhoudelijk meer weten over het handelingskader? Kijk dan op de website van Expertisecentrum PFAS.

 

 

Meer informatie?