Herstel waterkwaliteit Absheron Lakes

De inaugurele Europese Spelen van 2015 werden in juni 2015 gehouden in een nieuw stadion aan de zuidoostelijke oever van het Boyuk Shor meer in Baku, Azerbeidzjan. Slechts een jaar eerder bevond dit meer zich in een zeer slechte ecologische en milieutoestand. Het water en de oevers van het meer waren vervuild geraakt als gevolg van het storten van afval, het lozen van onbehandeld afvalwater en het lozen van afvalwater van de olie-industrie.

Het oostelijk deel van het meer is gesaneerd met de bouw van een dam tussen de noord- en zuidoever van het meer. Witteveen+Bos was verantwoordelijk voor het ontwerp van deze dam, die is ontworpen voor de aanleg van een zesbaansweg. Voor de sanering en verfraaiing van de oostelijke en zuidelijke kustlijn zijn een ontwerp en een werkplan opgesteld. Dit werkplan bevatte ontwerpen en handleidingen voor het verwijderen, verwerken en indammen van verontreinigde sedimenten.

De autoriteiten in Baku hebben bijgedragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het voorkomen van verdere vervuiling en hebben ook gewerkt aan de verfraaiing van het meer en de kustlijn volgens de richtlijnen in ons werkplan.

Deel deze pagina