Herontwikkeling Vliegkamp Valkenburg

Het vliegkamp wordt getransformeerd naar een gebied met woningen en recreatieve functies. Hiervoor is verwijdering van de huidige voorzieningen (waaronder de landingsbaan en voorzieningen voor brandstofopslag) nodig. Door het jarenlange gebruik is er bodemverontreiniging ontstaan. Daarnaast is het vliegkamp in de oorlog veelvuldig gebombardeerd, waardoor er sprake is van niet gesprongen conventionele explosieven in de bodem.  Ook is er in de bodem sprake van archeologische waarden. Deze factoren moesten in beeld gebracht worden voordat de transformatie naar woning en recreatie plaats kan vinden. De hierbij uit te voeren werkzaamheden en procedures zijn vertaald naar een uitvoeringscontract voor de aannemer.

Uitvoeringscontract voor ontmanteling
Om tot een uitvoeringscontract voor ontmanteling te komen heeft Witteveen+Bos ondersteunding verleend. Bij deze ontmanteling speelt de uitvoering van bodemsanering, detectie en verwijderen van conventionele explosieven en onderzoek naar archeologische waarden een belangrijke rol.

De uitgevoerde werkzaamheden omvatten:

  • De uitvoering van bodemonderzoeken naar aanwezige verontreinigingen
  • De voorbereiding en milieukundige begeleiding van bodemsaneringen
  • Ondersteuning bij de uitwerking van het masterplan voor de herontwikkeling
  • Coördinatie van benodigde werkzaamheden voor niet gesprongen explosieven en archeologie
  • Het opstellen van het uitvoeringscontract
  • Het begeleiden van de aanbesteding
  • Contractbeheersing (Systeemgerichte Contract Beheersing)
Deel deze pagina