• Herontwikkelingsplan voor leegstaande gebouwen

  • Ontwerp met aandacht voor sociaal-economische maatregelen

  • Met maatschappelijk rendement voor de stad

Internationale zone Den Haag

In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben Witteveen+Bos, Braaksma & Roos, DELVA Landscape Architects en The Cloud Collective een werkwijze ontwikkeld voor een herbestemmingsplan voor de leegstaande gebouwen in de internationale zone in Den Haag.

Herbestemmen gaat vaak om fysieke restauratiemaatregelen. Witteveen+Bos heeft in dit ontwerp expliciet aandacht besteed aan sociaal-economische maatregelen, zoals inspelen op de marktruimte om ‘kannibalisme’ te voorkomen. Dat is terug te zien in het ontwerp. Zo is bijvoorbeeld niet gekozen voor een hotel, waar er al veel van zijn, maar voor een voedselveiligheidstribunaal met maatschappelijk rendement voor de stad. De nieuwe gebruiksfunctie is gekozen op basis van samenspel tussen gebouw- en gebiedkwaliteiten. Door toepassing van deze werkwijze blijken maatschappelijke baten voor de stad veel hoger te zijn dan bij gewone herbestemming.

Deel deze pagina