Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen

Er zijn zorgen over trillingen als gevolg van het gebruik van het spoor, zowel bij omwonenden van het spoor als in de Tweede Kamer. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vindt het belangrijk om bewoners tegen de nadelige effecten van spoortrillingen te beschermen en hiervoor beleid te ontwikkelen. Witteveen+Bos heeft, in samenwerking met Cohere Consultants en in opdracht van het ministerie IenW, de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen opgesteld.

De handreiking is opgesteld met input van een praktijkpanel bestaande uit onder andere gemeenten, omgevingsdienst, ProRail en het ministerie. Door deze succesvolle samenwerking is een gedragen en goed onderbouwde handreiking ontstaan. De handreiking is gericht op het delen en vergroten van kennis bij de verschillende stakeholders en biedt handvatten om trillingshinder voor bewoners en gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen. Door middel van aansprekende praktijkvoorbeelden kunnen gemeenten, omgevingsdiensten, ingenieursbureaus en projectinitiatiefnemers in concrete situaties meteen aan de slag.

Meer informatie?

Thea Klumper

Groepsleider Planologie en vergunningen