Grondwatersanering NS-terrein Crailoo

Door vroegere behandeling van houten bielzen is op de werkplaats in Crailoo zeer sterke verontreiniging met creosoot-verontreiniging ontstaan tot ruim 50 meter diep. NS heeft de opgave om bodemverontreiniging die in het verleden op haar terrein is ontstaan te saneren. Sanering was noodzakelijk om verspreiding van de verontreiniging te verminderen en te zorgen dat gebruik van grondwater in de omgeving mogelijk blijft.

Saneringsopties
Het grondwater is via een in-situ techniek gereinigd. Hierdoor was het mogelijk om de bedrijfsactiviteiten gewoon door te laten gaan. Uit de afweging van saneringsopties bleek dat sanering door gasgedragen chemische oxidatie in de bodem (ISCO, Perozone©) en onttrekking via een hogedruk vacuümsysteem het grootste saneringsrendement zou opleveren.Via controles en metingen tijdens de sanering is optimaal gestuurd op maximale verwijdering van de verontreiniging. De sanering is volgens planning uitgevoerd met gewenst resultaat.

Witteveen+Bos heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Grondwatermodellering om duidelijk te maken welke verspreiding plaatsvindt en welke maatregelen effectief zijn om deze te verminderen
  • Ontwerp van de sanering en uitwerking van de maatregelen in een RAW-contract
  • Uitwerking van de aanbestedingsleidraad, inclusief EMVI-criteria en begeleiding van de aanbesteding
  • Milieukundige begeleiding en advisering tijdens de sanering
  • Opstellen van een evaluatieverslag van de sanering

Bij de sanering is 95.000 kg creosoot uit de bodem verwijderd. Dit is circa 85 % van de totaal aanwezige verontreiniging

Deel deze pagina