Groene infravoorzieningen Beira

In Beira vinden jaarlijks overstromingen plaats als gevolg van extreem hevige regenval. In het project Green Infra wordt hiervoor een oplossing geboden volgens het concept 'Bouwen met de natuur'. Dit betekent dat er innovatieve instrumenten en benaderingen zijn ontwikkeld om overstromingsrisico's te verminderen door gebruik te maken van groene in plaats van grijze oplossingen.

In dit programma is het van cruciaal belang om lokale belanghebbenden te laten zien dat groene infrastructuur een zeer aantrekkelijk alternatief is voor traditionele maatregelen. Daartoe zijn lokale belanghebbenden nauw betrokken bij alle fasen van het project. Witteveen+Bos werkt samen met andere partners aan dit project. Onze belangrijkste rol is het inbrengen van expertise op het gebied van engineering en schaalvergroting.

Deel deze pagina