Gecombineerde afvalwaterzuivering, afvalverbranding en energieproductie

Groeiende steden over de hele wereld staan voor uitdagingen bij het combineren van gemeentelijke en industriële ontwikkeling met veilige waterafvoer en milieukwaliteit. De schaarste en hoge prijzen van beschikbare grond vragen om compacte oplossingen voor waterzuiveringsinfrastructuur.

Om een toekomstbestendig afvalwaterzuiveringssysteem te realiseren, hebben het Amsterdamse waterschap Waternet en de gemeente Amsterdam besloten om in het Amsterdam West Port Area één nieuwe grote afvalwaterzuiveringsinstallatie (WWTP) te bouwen ter vervanging van de drie voormalige WWTP's verspreid over het centrum. Dit resulteerde in een nieuwe WWTP met een capaciteit van 1 miljoen inwonerequivalenten en 33.000 m3 per dag. Het omvat de nieuwste biologische technologieën voor de verwijdering van nutriënten (volledige biologische verwijdering van fosfor en stikstof) en de terugwinning van energie uit slib door de productie van biogas. De energie- en residuopslagsystemen van de WWTP zijn aangesloten op de nabijgelegen afvalverbrandingsinstallatie van de AEB en leveren zuiveringsslib en biogas aan de AEB. De WWTP Amsterdam West dient ook als regionale slibbehandelingsinstallatie en voert fosfaatterugwinning uit gegist slib uit. Zo is de eerste echte WWTP voor het terugwinnen van energie en nutriënten in Nederland ontstaan.

Witteveen+Bos ontwierp de waterzuiveringsinstallatie en de slibverwerkingsinstallaties en stelde de aanbestedingsdocumenten op. Daarnaast assisteerden we Waternet tijdens de bouwfase en bij de gecoördineerde inbedrijfstelling en opstart.

Deel deze pagina