GAP analyse asset management Waternet

Hoe beheert de gemeente Weesp haar oppervlakte water en haar riolering? En hoe doet Amsterdam dat? En wat is dan het verschil, de zogenaamde GAP? Dit vroeg de directie van Waternet zich af en heeft daarom Witteveen+Bos en MaxGrip om een due dilligence gevraagd.

Waternet krijgt vanwege de gemeentelijke herindeling van Weesp en Amsterdam, gepland op 24 maart 2022, het beheer over een groot aantal assets uit Weesp. De combinatie Witteveen+Bos/ MaxGrip heeft een zogenaamde ‘GAP analyse Weesp’ uitgevoerd op alle aspecten van stedelijk water en haar objecten, in een zeer korte doorlooptijd van 2 maanden.

De GAP analyse is opgezet rond het vijf-vragen model voor asset management van Waternet: wat is er, wat willen we, wat kunnen we, wat is het beste en wat is meest kosteneffectief. De risico’s in het areaal zijn met het bedrijfswaardemodel van Waternet op hun merites beoordeeld. Om input te kunnen geven aan de voorjaarsnota, de ‘Kadernota Weesp 2022’, zijn de bevindingen vertaald naar kostenramingen en benodigde budgetten. Daarnaast zijn de uitkomsten direct doorgezet in het Omgevingsprogramma Riolering Amsterdam 2022 - 2017.

In een steekproef is een aantal assets in het veld bezocht en geïnspecteerd. Deze assets bleken in fysiek goede staat, de kwaliteit is conform hun leeftijd. Waarmee gesteld is dat de wijze van beheer door gemeente Weesp effectief blijkt geweest, bij overdracht zijn geen urgente onderhoudsmaatregelen voorzien. Wel zijn op korte termijn compliance maatregelen nodig om arbeidsveiligheid te garanderen, zoals pompputten die midden in de Vecht zijn geplaatst. Op basis van de analyses is geadviseerd de exploitatiekosten vrijwel ongewijzigd te continueren, maar budgetten voor investeringen in noodzakelijke vervangingen naar voren te halen.

Dankzij deze korte, intensieve samenwerking tussen Witteveen+Bos, MaxGrip en de werkgroep van Waternet kan Waternet komend jaar vol vertrouwen werken aan verdere invlechting van de Weesper assets.