'Fietsstad voor iedereen' wedstrijd

Ons voorstel 'Oslo - Fietsstad voor iedereen', met als doel de Noorse hoofdstad aantrekkelijker te maken voor fietsers, werd ingediend in het kader van een ideeënwedstrijd georganiseerd door FutureBuilt en de Noorse Fietsersbond. De jury zag ons plan als een waardevolle bijdrage aan het debat over betere voorzieningen voor fietsers in Oslo.

Het voorstel van Witteveen+Bos, OKRA en Grindaker vraagt om een integrale planning van alle verkeersmodaliteiten in Oslo. Om veiligere omstandigheden voor fietsers te creëren, beveelt het plan een aantal oplossingen aan, waaronder parkeren op straat in het centrum van de stad en een vermindering van het autoverkeer. Het plan roept ook op tot bundeling van openbaar vervoer, uitbreiding van de 30 kilometer lange snelheidslimiet in het centrum, aanleg van fietsroutes die door het centrum van de stad lopen en afleiding van automobilisten uit de buurt van een grotere voetgangerszone met parkeergarages aan de rand. De ontwerpers bevelen ook de aanleg van nieuwe fietsenstallingen aan.

Het overkoepelende doel van Witteveen+Bos' voorstel 'Oslo - Fietsstad voor iedereen' is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee ook de vitaliteit van het stadscentrum. In de nieuwe situatie krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte en krijgen hun behoeften meer prioriteit. Tegelijkertijd wordt het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad ontmoedigd.

Deel deze pagina