FietsMonitor Haarlem

De FietsMonitor is een digitale tool die fietsgerelateerde databronnen koppelt en beleidsrelevante informatie toont. Voor de gemeente Haarlem geeft de FietsMonitor inzicht in de fietsstromen op het fietsnetwerk, de kwaliteit van de fietsinfrastructuur (doorstroming en comfort) en veiligheid (ongevalslocaties met fietsers) als kwantitatieve basis voor het Haarlemse fietsbeleid.

De gemeente Haarlem geeft graag meer aandacht aan fietsers in de binnenstad. Als onderdeel van het fietsbeleid was er behoefte aan meer betrouwbare informatie over de huidige fietsinfrastructuur en het fietsgebruik, om keuzes te maken en onderbouwen. Witteveen+Bos heeft in Haarlem de FietsMonitor ingezet om de huidige staat van het gemeentelijke fietsnetwerk te kunnen beschouwen om investeringen in het fietsnetwerk beter te kunnen onderbouwen. Door middel van objectieve data kan de gemeente Haarlem zo betere besluiten nemen over fietsbeleid en fietsparkeren.

Met open data en aanvullende informatie van de Gemeente Haarlem zoals het autoverkeersmodel en fietstellingen hebben we ambtenaren en beleidsmakers inzicht kunnen geven in onder andere:

  • fietsstromen op het fietsnetwerk;
  • de karakteristieken van de bestaande fietsinfrastructuur;
  • mogelijke knelpunten in termen van fietsveiligheid en wegontwerp.

 

De FietsMonitor biedt de mogelijkheid om de effecten van fietsmaatregelen, zoals het toevoegen van een fietsverbinding, en groeiscenario’s, zoals geplande stedelijke ontwikkelingen en de groei in het e-bike gebruik, te bepalen.

De Fietsmonitor is ook ingezet om voor de gemeente Utrecht in kaart te brengen wat de huidige en toekomstige stromingen fietsers zijn, om te helpen bij de besluitvorming van fietsoversteken. Voor de provincie Flevoland hebben we de Fietsmonitor ingezet om inzicht te krijgen in de stromen van verschillende typen fietsers zoals scholieren, forenzen en recreatieve fietsers.

Meer informatie?

Sander Veenstra

Projectingenieur Stedelijke Mobiliteit