Groeiende containertrafiek vraagt uitbreiding capaciteiten Antwerpse Haven

Het havengebied in Antwerpen vormt een belangrijke boost voor de Vlaamse economie en creëert meer welvaart en jobs voor heel Vlaanderen. Zo laat de containerbehandeling er jaar na jaar recordcijfers optekenen. Om de verwachte groei ook in de toekomst te kunnen opvangen, investeert de Vlaamse Regering in de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven. Zo komen er extra terminals en een nieuw getijdendok, dwars op het Deurganckdok. Bovendien worden parallel hiermee een aantal terreinen ingevuld voor logistieke doeleinden, worden er nieuwe wegen en spoorwegen aangelegd en moet er rekening gehouden worden met mogelijkheden voor de binnenvaart.

Complexe ligging vraagt duurzame oplossing

Gezien de complexe ligging in het brak water estuarium van de Schelde en de economisch strategische locatie, is het cruciaal om de effecten van de extra containercapaciteit op het Scheldesysteem en de omliggende natuurgebieden nauwgezet te onderzoeken. Witteveen+Bos geeft dit complexe project vorm met Sweco. Deze samenwerking heeft als doel om binnen een aanvaardbare tijdspanne en via gericht overleg met alle betrokkenen tot een duurzame oplossing te komen.

Maximale link met natuurlijke dynamiek Schelde in functie van biodiversiteit

Heel concreet levert Witteveen+Bos advies met betrekking tot het grond- en oppervlaktewater en sediment. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp en de technische uitwerking van de deelgebieden Prosperpolder Zuid en Doelpolder. Het doel: de bestaande omgeving optimaal koppelen aan de natuurlijke dynamiek van de Schelde en meer ruimte bieden voor de herontwikkeling van het Schelde-estuarium in functie van de biodiversiteit.