• Uniek en grootschalig warmte-uitkoppelingsproject met eerste open warmtetransportleiding ter wereld

  • Witteveen+Bos is tot en met de afronding in 2024 betrokken bij het project.

Engineering pompstation in project WarmtelinQ

Witteveen+Bos voert de (detail) engineering van pompstation Delft uit, dat onderdeel is van het warmteproject WarmtelinQ in de provincie Zuid-Holland. De omvang van de hoofdtransportleiding, de lengte van het tracé en de oorsprong van de warmte maken het een uniek en grootschalig warmte-uitkoppelingsproject in Nederland. Onderdeel van de opdracht is het ontwerpen van de bovengrondse infrastructuur voor dit project.

WarmtelinQ is de eerste open hoofdtransportleiding voor warmte ter wereld en heeft als doel om huishoudens en bedrijven tussen de haven van Rotterdam (via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, het Westland, Rijswijk) en Den Haag te voorzien van betaalbare, betrouwbare en duurzame warmte. Een ‘open’ transportleiding houdt in dat iedereen, onder dezelfde voorwaarden, wordt toegelaten om ervan gebruik te maken. Het pompstation in Delft is een onmisbare schakel in het WarmtelinQ-netwerk. Het station zorgt voor een voldoende en constante druk in de transportleidingen zodat restwarmte, afkomstig van de industrie uit de Rotterdamse haven, wordt geleverd aan ongeveer 150.000 huishoudens tussen Vlaardingen en Den Haag.

Pompstation Delft

Het WarmtelinQ netwerk bestaat uit aanvoer- en retourleidingen waarbij de aanvoerleiding warm water naar de warmtedistributienetten in Den Haag voert en de retourleiding het (afgekoelde) water terugvoert naar de warmtebron waar het vandaan komt; de Rotterdamse haven. Hiervoor wordt in Delft een pompstation gerealiseerd met een capaciteit van ruim 4.000 ton water per uur. De lengte van het tracé, de ‘open’ hoofdtransportleiding en de uiteindelijke omvang van het achterliggende warmtenetwerk gaan gepaard met verschillende uitdagingen zoals de juiste integratie van technologie en het betaalbaar houden van de warmtevoorziening. Samen met partner Qirion,is Witteveen+Bos tot en met de afronding in 2024 betrokken bij het project.

 

 

‘Een robuust netwerk is noodzakelijk voor het op grote schaal efficiënt en betrouwbaar distribueren van (duurzame) energie in welke vorm dan ook. We zijn sinds 2018 vanuit ons kantoor in Rotterdam betrokken bij de engineering van de uitkoppeling van industriële restwarmte naar de hoofdtransportleiding van WarmtelinQ. Mede door onze ervaring en ons goed doordachte plan van aanpak zijn we nu geselecteerd als officiële engineeringspartner. Daar zijn we trots op,’ vertelt Robert Kools, projectdirecteur van Witteveen+Bos. ‘Wij willen graag met onze expertise en gedrevenheid klanten met complexe (energie)vraagstukken bijstaan om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland’.

Guido Custers, projectdirecteur WarmtelinQ: ‘dit project is belangrijk want het gaat de energietransitie in Zuid-Holland en de klimaatambities in Nederland een enorme impuls geven. Op deze schaal is dat met warmte nog niet vertoond. Het is fijn dat we kunnen samenwerken met deskundige partners als Witteveen+Bos. Met WarmtelinQ zet Gasunie haar infrastructurele kennis in om als onafhankelijke netbeheerder de energietransitie te versnellen.’
 

Meer over project WarmtelinQ

Ruim de helft van de energie die in Nederland wordt gebruikt gaat op aan warmte, waarvan bijna de helft wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen en bedrijven. In het project WarmtelinQ wordt industriële restwarmte (die nu naar de buitenlucht verloren gaat) gebruikt om huizen en bedrijven tussen Vlaardingen en Den Haag van warmte te voorzien. De restwarmte wordt getransporteerd middels warm water in een transportleiding en vervangt daarmee elders gestookt aardgas. Het WarmtelinQ-project is hiermee een belangrijke stap naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Op dit moment liggen de benodigde vergunningen voor WarmtelinQ bij het bevoegd gezag. Als de plannen doorgaan, starten de eerste werkzaamheden in 2021. In de toekomst worden ook andere duurzame warmtebronnen aangesloten op WarmtelinQ. Bijvoorbeeld warmte uit water, uit de bodem of uit andere duurzame bronnen. WarmtelinQ is een project van Gasunie, in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam. Meer weten? Kijk op www.warmtelinq.nl

Fotocredits header: Gasunie | WarmtelinQ 2020
Fotocredits slider: Gasunie | WarmtelinQ 2020

Deel dit artikel