• Waardering van ecosysteemdiensten

  • Duurzaam gebruik van grond

Economisch waarderen oerwoud

Het principe ontwerp met de natuur vraagt van de ingenieur dat hij of zij natuurlijke processen in kaart brengt. Vervolgens is het zaak om in het ontwerp aan de ene kant negatief ingrijpen in deze processen te voorkomen en aan de andere kant juist gebruik te maken van deze natuurlijke processen om extra baten te creëren. Om natuurwaarden en -baten in kaart te brengen, voert Witteveen+Bos in opdracht van het Wereld Natuur Fonds een studie uit naar de waardering van ecosysteemdiensten van regenwoud in Borneo. Dit omvangrijke regenwoud is door de vele goederen en diensten die het levert van grote waarde voor miljoenen mensen. Ontbossing zorgt er echter voor dat ecosysteemdiensten, zoals het bieden van een habitat voor orang-oetans en de lokale drinkwatervoorziening, onder druk staan. De studie draagt bij aan bewustzijn van de waarde van ecosysteemdiensten die het regenwoud levert en legt de basis voor duurzamer landgebruik.

 

Ons werk in Borneo

Deel deze pagina