Dijkversterking Stenendijk

De Stenendijk is een historische dijk bij Hasselt, in de provincie Overijssel, die gekenmerkt wordt door een stenen muur van ruim 1 kilometer. Op dit moment is de dijk veilig, maar kwetsbaar. Om Hasselt en omgeving ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater gaat het Waterschap Drents Overijsselse Delta de Stenendijk versterken.

Het waterschap zoekt samen met bewoners, overheden en andere gebruikers welke maatregelen nodig zijn en hoe deze het beste passen in de omgeving. De dijk is een Rijksmonument en wordt versterkt met behoud, en waar mogelijk verbetering, van de ruimtelijke kwaliteit en erfgoedwaarde.  

De opdracht aan Witteveen+Bos was om de waarde van de dijk vast te leggen in een ruimtelijk kwaliteitskader. Daarin worden zowel de subjectieve waarde (wat is de beleefde kwaliteit?) als de objectieve waarde (wat is de feitelijke kwaliteit?) voor het dijkversterkingsproject omschreven en visueel gemaakt. Hiertoe zijn vijf kernkwaliteiten benoemd en uitgewerkt in concrete  ontwerpprincipes. Deze dienen als beoordelingskader bij het afwegen van alternatieven en varianten voor de dijkversterking. 

De landschapsarchitecten van Witteveen+Bos hebben een belevingswaardenonderzoek uitgevoerd. De directe omgeving is bij het onderzoek betrokken met een op maat gesneden mix van communicatiemiddelen zoals online-enquêtes, keukentafelgesprekken, inloop- en schetsavonden en de inzet van ons mobiele kantoor, de hop-on-hop-office, op de Stenendijk. Daarnaast zijn er sessies belegd met het provinciaal kwaliteitsteam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het bepalen van de werkelijke historische waarde van de gemetselde muur als onderdeel van het ensemble van de gehele dijk, is vastgelegd in nauw overleg met erfgoedexperts en landschapsarchitecten. De inbreng is verwerkt in het kwaliteitskader en ingebracht in het ontwerpproces met technici. 

Deel deze pagina