Circulaire elegantie voor rwzi Terwolde

Waterschap Vallei en Veluwe heeft met rwzi Terwolde een uniek project in het leven geroepen: het terrein van deze rioolwaterzuiveringsinstallatie krijgt een circulaire make-over. Dat geldt niet alleen voor bestaande installaties, maar ook voor het terrein en het dienstengebouw. Voor het bedrijfsgebouw van ‘Terwolde’ maakte Witteveen+Bos een robuust, circulair architectonisch ontwerp met een elegante uitstraling.
 

De rwzi in Terwolde, die het rioolwater zuivert van de gemeente Voorst en een deel van Apeldoorn en Deventer, is in 1977 gebouwd en in 1988 voor het laatst grootschalig gerenoveerd. Het was dan ook hoog tijd om de installatie en het gehele terrein op de schop te nemen. Dit om ook op langere termijn het rioolwater goed te kunnen verwerken en te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Het waterschap koos hierbij voor een circulaire aanpak. Daarbij staan het hergebruik van bestaande installaties, onderdelen en materialen centraal. Gebouwen worden zoveel mogelijk remontabel gebouwd, waarbij - waar mogelijk - tweedehands materialen worden toegepast. Bij de renovatie-opgave wordt daarnaast rekening gehouden met de bestaande groenvoorzieningen, biodiversiteit en het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving.
 

Flexibele indeling

Tijdens gesprekken met het waterschap werd duidelijk dat er voor het bedrijfsgebouw een set specifieke wensen met betrekking tot de technische bedrijfsvoering op tafel lag. In het bedrijfsgebouw zijn kantoor-, pantry- en werkruimtes opgenomen. Deze ruimtes vervullen een belangrijke ondersteunende rol voor het opereren van de zuiveringsinstallatie.

De houten hoofdconstructie van kolommen en balken in combinatie met CLT (Cross Laminated Timber), vloeren en wanden verdeelt het gebouw in drie onderscheidende beuken. Deze zonering sluit nauw aan op de specifieke wensen van het waterschap. In de open ruimte kunnen met tussenwanden aparte ruimtes worden gecreëerd. Dit versterkt het functionele en duurzame karakter van het gebouw.

 

Materiaalgebruik

De ruwbouw fungeert direct als afbouw. Hiermee is de noodzaak voor extra bouwmaterialen geminimaliseerd. Dit sluit aan bij het uitgangspunt om zo min mogelijk nieuwe materialen in het ontwerp toe te passen. Daar waar wel nieuwe materialen nodig waren, is gekozen voor een duurzaam materiaal zoals hout. Dit heeft een warme en natuurlijke uitstraling en draagt bij aan het werkcomfort van de gebruiker. Daarnaast hebben we zo veel mogelijk bestaande materialen op het terrein hergebruikt. Zo zijn de stalen kolommen en balken voor de hoofddraagconstructie van de centrale hal en de gevelbeplating vervaardigd van het gesloopte oxidatiebed van de bestaande zuivering.

Energie

Vanzelfsprekend is de klimaat- en energievoorziening - warmte en koeling - integraal opgenomen in het ontwerp. PV-panelen die geplaatst zijn op het groene dak, leveren duurzaam opgewekte elektriciteit. ’s Zomers worden de gebruikers van het gebouw beschermd tegen de zonbelasting dankzij een overstek van de dakrand aan de zuidwestzijde. Deze ingreep draagt ook bij aan de leesbaarheid van het ontwerp, omdat de open en gesloten gevelvlakken de functionele zonering van het bedrijfsgebouw benadrukken. Kortom, het resultaat is een pragmatisch, circulair ontwerp dat in een kort tijdsbestek is opgeleverd. Dat was vooral een kwestie van een efficiënte samenwerking met de opdrachtgever. De methodische aanpak via onze Duurzame ontwerpprincipes heeft ook bijgedragen aan een consequent en effectief stappenplan richting definitief ontwerp.

Deel deze pagina