Cargo transportroute

In de regio Prorva, langs het noordelijke deel van de Kaspische Zee in Kazachstan, liggen veel olievelden. Het vervoer van zware vracht tussen de olievelden en de Kaspische Zee is een groot probleem als gevolg van de slechte infrastructuur. Het project 'Cargo Transportation Route' (CaTRO) is gestart voor de aanleg van infrastructuur voor zware lading tot 1.800 ton. Dit plan omvat een opgebaggerde toegangsgeul (70 km) in de Kaspische Zee, een havenfaciliteit (1.000 m kadezijde) en diverse Ro-Ro-ligplaatsen, een transportweg (65 km), een accommodatiekamp en opslagfaciliteiten. Een uitgebreid netwerk van snelwegen zal de haven verbinden met de bestaande hoofdwegenstructuur in de regio.

Witteveen+Bos voerde de haalbaarheidsstudie uit voor alle projectonderdelen en -aspecten, inclusief de milieueffecten. Ons bedrijf heeft de lokale vergunningen en goedkeuringen voor het ontwerp opgesteld en verwerkt, een milieueffectrapportage uitgevoerd en offshore- en onshore-onderzoeken uitgevoerd. We hebben het Front End Engineering Design (FEED) en het gedetailleerde ontwerp van het kanaal en de havenstructuren voorbereid. 

Deel deze pagina