Building with Nature in stedelijk gebied

Het programma 'Building with Nature' ontwikkelt expertise op het gebied van innovatief en duurzame stedelijke ontwikkelingen waarin steden en natuur zijn geïntegreerd. Er wordt aandacht besteed aan de verbetering van natuurlijke waarden in de riviermondingen en langs dijken in stedelijke gebieden, havens en parken. Als onderdeel van het programma zijn twee projecten in Dordrecht uitgevoerd.

Stedelijke ontwikkeling en natuur

Het eerste project de Stadswerven is een voormalig bedrijvenpark wat is getransformeerd naar een woonwijk. De locatie ligt dichtbij de rivier de Merwede en in de buurt van de zee. Dit betekent dat het risico van overstromingen bestaat. In het project 'Building with Nature', is een natuurlijke barrière ontwikkeld langs de kustlijn om de geplande stedelijke ontwikkeling tegen overstromingen te beschermen. Zowel de stad als de natuur profiteren van deze ontwikkeling.

Het tweede project is Kop van 't Land, een gebied wat ligt aan een dijk die het land beschermt tegen hoogwater in de rivier de Merwede. In dit project zijn wilgen geplant om een natuurlijke beschermende barrière te vormen tegen golven die samenvallen met hoge waterstanden. Witteveen+Bos heeft bij beide projecten management- en technische expertise geboden.

Deel deze pagina