Bor regionaal ontwikkelingsproject

De Bor-mijn is het grootste kopermijnbouwcomplex van Europa. Aan het einde van de twintigste eeuw was de milieusituatie in de mijn slecht. Jaren van exploitatie onder de Joegoslavische wetgeving en de Balkanoorlogen waren hieraan voorafgegaan. De mijnafvalstoffen, meestal dijken van minerale deklagen en oude residubekkens, vormden een gevaar voor het milieu. Zuur drainagewater, rijk aan zware metalen, stroomde onbeperkt de rivieren in. Ernstige stofemissies en erosie samen met onstabiele hellingen hadden een nadelige invloed op de kwaliteit van leven en het milieu in de gebieden rond de mijn.

Rehabilitatie van de ontmantelde delen mijncomplex
Een internationaal consortium van adviseurs, samengesteld uit mijnbouw- en milieuspecialisten geleid door Witteveen+Bos, leverde de vereiste diensten voor de rehabilitatie van de ontmantelde delen van het mijncomplex. Via een analyse van het omgevingssysteem werden de actieve processen en milieurisico's geïdentificeerd en beoordeeld, zodat risico's en kosten in het uiteindelijke ontwerp in balans konden worden gebracht. Het resulterende geoptimaliseerde slotscenario werd uitgewerkt in een gedetailleerd ontwerp.

Deel deze pagina