• Giftige stoffen die vrijkomen als gevolg van incidenten en storingen bij bedrijven

  • Uitvoeren van veiligheidsstudies zoals HAZOP-reviews bij chemische bedrijven

Blootstelling en Zeer Zorgwekkende Stoffen

Regelmatig verschijnen in de pers berichten over het vrijkomen van giftige stoffen als gevolg van incidenten en storingen bij bedrijven. Het is van groot belang voor zowel omwonenden als werknemers om zo snel en nauwkeurig mogelijk te weten of er kans bestaat op gevaarlijke blootstelling door te hoge concentraties. Witteveen+Bos modelleert voor bedrijven dit soort kortstondige blootstellingen en evalueert de risico’s, onder andere voor benzeen. Ook adviseren we over het voorkómen van emissies door het uitvoeren van veiligheidsstudies, zoals HAZOP-reviews bij chemische bedrijven. Een bijzondere categorie gevaarlijke stoffen zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen. Ze kunnen kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich ophopen in de voedselketen. Witteveen+Bos helpt bedrijven met het leveren van de juiste rapportages over de minimalisatieverplichting en toetsen aan het maximaal toelaatbare risiconiveau.

 

 

Deel deze pagina