Beoordeling restlevensduur en duurzaamheid kunstwerken

Hoe veilig zijn onze monumentale bruggen en werfkelders? Kunnen ze de huidige hoeveelheid verkeer wel dragen? Hoe erg is de constructie verzwakt sinds dat ze gebouwd zijn? In opdracht van de gemeentes ’s-Hertogenbosch en Utrecht inventariseert Witteveen+Bos de constructieve veiligheid van binnenstedelijke verkeersbruggen en werfkelders. Daarbij werken we samen met partnerbureaus Iv-Infra, RoyalHaskoning DHV/Nebest en Antea.

Constructieve veiligheid

In ’s-Hertogenbosch en Utrecht bevinden zich grote aantallen gemetselde constructies waar stedelijk verkeer overheen gaat. Denk daarbij aan bruggen, overkluizingen en de bekende de Utrechtse werfkelders. Scherp zicht op de constructieve veiligheid en de staat van onderhoud is nodig om de veelal monumentale objecten de komende decennia veilig te kunnen blijven gebruiken. Specifiek voor de Bossche bruggen en de Utrechtse werfkelders voeren we diverse werkzaamheden uit om de constructieve veiligheid vast te stellen. Waar daar aanleiding toe is, adviseren we over maatregelen voor het versterken van de constructie.

Gerichte inspecties

Om de constructieve veiligheid vast te kunnen stellen, voert Witteveen+Bos gerichte toestands- en constructieve inspecties uit. Daarnaast doen we materiaal- en restlevensduuronderzoek en stellen we rekenkundige constructieve beoordelingen op (onder andere NEN 8700-serie en CROW-CUR-Aanbeveling 124). Waar nodig bepalen we maatregelen die de levensduur kunnen verlengen en voorzien deze van een inschatting van de kosten. Met behulp van 3D-rekensoftware kunnen de (verborgen) constructieve capaciteiten beter worden benut, waardoor versterkingen dikwijls kunnen worden voorkomen.

Passende herstelmaatregelen

Dit alles vindt plaats in een open dialoog en goede samenwerking met beide gemeenten en de andere projectpartners. De ervaringen en geleerde lessen die we in de projecten opdoen, worden in de samenwerking in alle openheid gedeeld. Zo is in de projecten in ’s-Hertogenbosch een aanpak voor de beoordeling van metselwerk boogconstructies ontwikkeld, die wordt toegepast én doorontwikkeld bij de beoordeling van de Utrechtse werfkelders. Zo komen we met elkaar tot passende herstelmaatregelen met volledig behoud van de monumentale waarden.

Zowel in Nederland als daarbuiten is de behoefte aan scherp zicht op de constructieve veiligheid en de staat van onderhoud van bestaande kunstwerken de afgelopen jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Een groot aantal objecten nadert het einde van de (technische) levensduur. De omvang van de ‘Vervangings- en Renovatieopgave’ vraagt om een bundeling van deze kennis en ervaring van alle betrokken partijen. Gezamenlijk kunnen we ons kunstwerkenareaal veilig bruikbaar houden voor de komende decennia.

Deel deze pagina