Herziening Ruimtelijke Plan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Herent dateert van 2004 en vormde de voorbije jaren de leidraad voor ruimtelijke ingrepen in de gemeente. Na bijna 20 jaar is dit plan aan een grondige herziening toe. In het nieuwe beleidsplan willen we de krachtlijnen uitzetten voor de volgende decennia. Dat doen we op basis van een visie met ambities en strategieën op lange termijn en concrete acties en projecten op korte termijn.

Omdat een beleidsplan zoveel verschillende thema’s en uitdagingen bevat, heeft de gemeente nood aan bijkomende terreinkennis en inzichten. We luisteren naar de inzichten en ervaringen van de inwoners, lokale partners en experts over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Ieders inzicht is daarbij waardevol en moet zijn weg vinden naar het beleidsplan.

Dit doen we aan de hand van een uitgebreid participatietraject met de gemeentelijke diensten en haar inwoners. We organiseerden 2 interactieve brainstormsessies met de gemeentelijke diensten. Eén om het huidig beleid onder de loep te nemen en een tweede om inzicht te krijgen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen die van binnenuit en buitenaf op Herent afkomen.

Als laatste willen we de ambities en kernwaarden voor het beleidsplan in beeld brengen en de inwoners van Herent bevragen. Hiervoor werd een enquête opgesteld die werd verspreid in de gemeente. Daarnaast stonden we met ons participatiemarktkraam op 3 lokale markten om in gesprek te gaan met de inwoners, en de enquête te verspreiden.

Meer informatie?