Bangladesh Deltaplan 2100

De toevoer van voldoende drinkwater voor de verdere ontwikkeling van Bangladesh is essentieel. Door klimaatveranderingen en de groei van de bevolking is de huidige toevoer van drinkwater niet voldoende. Dit remt de economische groei in het land af. Daarnaast maken Moesson overstromingen en cyclonen het land zeer kwetsbaar.

Door overstromingen dringt er zout water in het deltagebied binnen, dit beïnvloedt de drinkwater kwaliteit en belemmert de voedselproductie. Door de zo ontstane verontreiniging van het drinkwater breken er ziektes uit, terwijl het binnenland landinwaarts lijdt onder droogte. Deze complexiteit van problemen vraagt om een duurzame en lange termijn aanpak. Belangrijk in de aanpak is het garanderen van veiligheid en gezondheid in het land, en verdere economische groei.

Duurzame ontwikkeling van een complex deltagebied

Volgens de principes van de Nederlandse Deltatechnologie wordt de regering van Bangladesh ondersteund bij de voorbereiding voor het lange termijn plan Bangladesh 2100. Hierbij staat een holistisch aanpak centraal en worden alle problemen met land en water meegenomen.

Binnen het plan voert Witteveen+Bos veld- en baselinestudies uit. Daarnaast ontwikkelen we toekomstscenario's en perspectieven voor watervoorziening, sanitaire voorzieningen, riviertrainingswerken en kustverdedigingsinfrastructuur. Het plan biedt technische oplossingen en advies over bestuur, institutionele versterking en financieel beheer. Er wordt een gemeenschappelijke strategie voor duurzame veiligheid tegen overstromingen, voedselzekerheid en economische groei ontwikkeld. Het project eindigt met een voorstel voor een implementatiekader voor de aanbevolen maatregelen.

Deze maatregelen dragen bij aan een duurzame manier om de problematiek in Bangladesh het hoofd te bieden en een veilig en gezond leefklimaat te creëren . De economie van het land kan zo doorgroeien zodat de status van middeninkomensland tegen 2021 bereikt is.

Deel deze pagina

Door lange termijn duurzame ontwikkeling in Bangladesh te ondersteunen kan het land doorgroeien naar een middeninkomensland in 2021