Asset management Europe Container Terminals Rotterdam

In 1993 nam Europe Container Terminals (ECT) de eerste volautomatische containerterminal die gebruik maakte van Automated Guided Vehicles (AGV's). De installatie bevindt zich op het bedrijventerrein Maasvlakte nabij Rotterdam. Naarmate deze en andere latere ECT-terminals verouderen, neemt de kwaliteit van de infrastructuur af en neemt het risico op bedrijfsonderbrekingen toe. Er is dan ook een groeiende behoefte aan gericht onderhoud aan de infrastructuur van de terminal. Deze activiteiten moeten worden uitgevoerd zonder of met minimale onderbrekingen van containeroverslagactiviteiten in de Rotterdamse haven.

Het operationeel houden van belangrijke overslagfaciliteiten vraagt om specifieke vaardigheden. Om de impact op de bedrijfsprocessen en de omgeving te minimaliseren en een hoge mate van veiligheid te handhaven, is speciale expertise vereist. De werkzaamheden die in het kader van dit project worden uitgevoerd, zijn zeer gevarieerd, met inbegrip van de gezondheids- en veiligheidsbeoordelingen van gebouwen, het beheer van en het toezicht op de renovatie van een spoorwegterminal en het uitvoeren van risicoanalyses op elektrische installaties.

Deel deze pagina